Příjezd do Sirnatých lázní

17. 4. 2018 -

Pro klienty Sirnatých lázní, kteří k nám jezdí pravidelně, je jistě vítanou novinkou zrušení nebezpečného železničního přejezdu u lázní a nově používání bezpečného železničního přejezdu se závorami v Ostrožské Nové Vsi. S tím souvisí i otevření nové příjezdové komunikace podél golfového hřiště (bývalá cyklostezka).

Chybí směrovka do lázní, jeďte směr nádraží.
Chybí směrovka do lázní, jeďte směr nádraží.

Do lázní se tedy již od září loňského roku ve směru od Uherského Hradiště a Kunovic dostanete, pokud na začátku Ostrožské Nové Vsi použijete odbočku doprava do ulice Nádražní, minete Slovácký dvůr a hned za bezpečným železničním přejezdem zahnete doprava po nové příjezdové komunikaci, která současně slouží i jako cyklostezka. Bohužel ale pro hosty - nováčky možná bude problém dočasně demontovaná směrová tabule - odbočka doprava z hlavní komunikace od Kunovic do ulice Nádražní. Doporučujeme řídit se směrovkami k nádraží a přírodnímu koupališti. Věříme, že dopravní značení bude brzy doplněno i o směrovku na Sirnaté lázně.