Povinné informace

 

Přidáno dne 8.6.2015

ROZBORY 2014 (velikost souboru 459 kB)

ROZVAHA 2014 (velikost souboru 373 kB)

VÝSLEDOVKA 2014 (velikost souboru 230 kB)

Přehled o peněžních tocích (velikost souboru 36 kB)

Příloha k účetní závěrce 2014 (velikost souboru 324 kB)

Zpráva o propojených osobách (velikost souboru 456 kB)

DPPO 2014 (velikost souboru 209 kB)

Přidáno dne 8.12.2017

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Finanční arbitr