Projekt FWE

27. 1. 2024 -

Vážení klienti, naše Sirnaté lázně se zapojily do projektu zavedení výroby energie z obnovitelných zdrojů a od ledna 2024 se nám podařilo zapojit FVE.

 

 

Cílem projektu je zavedení výroby energie z obnovitelných zdrojů, čímž dojde ke snížení nákladů na energie spotřebované v rámci provozovaných lázní a lázeňských služeb.

- Projekt č. CZ.31.3.0./0.0/0.0./22_001/0003432 FVE Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s. r. o je spolufinancován Evropskou unií.

 Pohled na fotovoltaiku na střeše technické budovy Sirnatých lázní v ONV.

Projekt FWE