Komplexní lázeňská péče

U komplexní lázeňské péče (KLP) zdravotní pojišťovna hradí léčbu, ubytování i celodenní stravu.

Praktické informace

 • KLP čerpá klient v době pracovní neschopnosti.
 • Délka léčení je stanovena na 21 nebo 28 dnů v závislosti na druhu indikace.
 • Platnost schváleného návrhu na KLP je 3 měsíce od data vystavení praktickým lékařem.
 • Pokud revizní lékař schválí průvodce pro pobyt dospělého klienta, hradí zdravotní pojišťovna průvodci ubytování a stravu.
 • Lázeňskou rehabilitaci lze v některých případech prodloužit. "Návrh prodloužení" opět schvaluje revizní lékař příslušné pojišťovny.
 • Zdravotní pojišťovna odesílá schválený návrh přímo do uvedených lázní, které klienta předvolají k nástupu nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem na pobyt.

léčíme NEMOCI

 • I. nemoci onkologické v remisi - indikace 1
 • II. nemoci oběhové - indikace 4, 5
 • VI. nemoci neurologické - indikace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 • VII. nemoci pohybového aparátu - indikace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 • X. nemoci kožní - indikace 1, 2, 3, 4, 5

Ceník doplatků 2021 / Ceny za osobu v Kč

Typ pokoje 4. 1. - 22. 12. 2021
DVOULŮŽKOVÉ POKOJE - HLAVNÍ BUDOVA  1 DEN 3 TÝDNY 4 TÝDNY 
pooperační pokoje bez doplatku
pokoje bez terasy  50 1 050 1 400 
pokoje s terasou (2.etáž) a pokoje s klimatizací (3. etáž) 100 2 100 2 800
JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE - HLAVNÍ BUDOVA 1 DEN 3 TÝDNY 4 TÝDNY
pokoje bez klimatizace (3. etáž) 250 5 250 7 000
pokoje s klimatizací (3. etáž) a pokoje bez terasy (2. etáž)  300 6 300 8 400
pokoje s terasou (2. etáž)  400 8 400 11 200
DVOULŮŽKOVÉ POKOJE A APARTMÁNY - VILA VLASTA a ŠÁRKA 1 DEN 3 TÝDNY 4 TÝDNY
dvoulůžkové pokoje bez doplatku
apartmány 100 2 100 2 800

Doplňující informace

 • Parkování v areálu lázní za poplatek 20 Kč / den.
 • Check-in: od 14:00 hod. | Check out: do 9:00 hod.
 • Stravování - kontinentální snídaně, obědy a večeře výběrem z menu. Pobyt začíná obědem a končí snídaní.
 • Příplatek za výběrovou stravu 230 Kč / os. / den. Snídaně formou rautu, obědy a večeře výběrem z menu, ovocné a zeleninové saláty, ovoce.
 • Internet - PC a WiFi zdarma v hotelové hale, WiFi ve všech pokojích.
 • Poplatek 500 Kč za stěhování klienta na vlastní žádost.
 • Poplatek 300 Kč za změnu již dohodnutého termínu rezervace na žádost klienta.

REZERVACE TERMÍNU

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Klient není povinen rezervovat si konkrétní termín čerpání KLP.
 • Tzn., že smluvní lázeňské zařízení předvolá klienta nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem na pobyt, po obdržení schváleného lázeňského návrhu od příslušné pojišťovny.
 • Za rezervaci konkrétního termínu hradí klient administrativní poplatek ve výši 1 000 Kč, který je platný celoročně pro rok 2021.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRO REZERVACI TERMÍNU

Rezervaci termín můžete poslat na e-mail info@laznenovaves.cz.

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa bydliště
 • kontakt (e-mail, telefon)
 • zdravotní pojišťovna
 • indikace KLP
 • požadovaný termín

POZNÁMKY

 • Administrativní poplatek je nevratný.
 • Splatnost administrativního poplatku je 14 dnů od data zaslání potvrzení rezervace konkrétního termínu.
 • Datem úhrady se rozumí datum připsání platby na účet lázní.
 • Není-li úhrada provedena v daném termínu, rezervace konkrétního termínu se automaticky zruší.
 • Klient si může rezervovat termín čerpání KLP pouze v délce odpovídající příslušné indikaci.

Kontakt

REZERVAČNÍ KANCELÁŘ

+420 572 437 250 | 252
info@laznenovaves.cz